UA-84951234-1

'mijn kind accepteert mijn nieuwe partner niet'

 ´ik doe zo mijn best een goede stiefmoeder te zijn, maar ik voel me totaal niet gewaardeerd´

´ik voel me een buitengesloten door mijn man en zijn kinderen´


Samengesteld gezin in de problemen: familie mediation met stiefspecialisatie kan helpen

Het begon met een romantisch beeld van een fijn, hecht samengesteld gezin. Maar na een aantal jaar ploeteren, blijkt de realiteit anders. Er moet duidelijkheid komen voor de kinderen, hun belang staat voorop. Jullie willen alles doen om een tweede scheiding te voorkomen. Maar hoe bereik je dat jullie samengesteld gezin wél een succes wordt?

Door haar familiemediation vaardigheden te combineren met haar kennis als Stiefplan-coach, is Willeke de Boer toegerust jullie te helpen uitvinden waar de knelpunten in jullie gezin optreden. Zij helpt jullie inventariseren wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Zij weet wat er kan spelen binnen een stiefgezin en kan praktische tips geven.

 Hoe gaat zij te werk?

 Als eerste bepaalt zij samen jullie waar de problemen zich voordoen en wat jullie verdeelt houdt. Afhankelijk van de aard van de problemen worden gezamenlijk vervolgstappen afgesproken. Dit kunnen zijn:

 Coachinggesprekken

-       Enkele gesprekken met doel om tot oplossingen te komen van jullie conflict waarbij Willeke advies en tips geeft hoe hiermee om te gaan.

Soms is het al voldoende om van elkaar te weten wat de ander bezighoudt en wat deze nodig heeft. Enkele gesprekken onder neutrale, onpartijdige begeleiding maken het makkelijker zaken uit te spreken.

 Kijk hier alvast naar een filmpje over wat zoal de valkuilen zijn voor samengestelde gezinnen.


 Opstellen van persoonlijk stiefplan en plan van aanpak

-       Het invullen van een persoonlijk stiefplan voor jullie samengestelde gezin. Hier lees je hoe dat in zijn werk gaat.


 Begeleiding van de echtscheiding wanneer besloten wordt uit elkaar te gaan

Als familie mediator kan Willeke bemiddelen om jullie echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.


Hoe verloopt een een scheidingsmediationtraject?

Mediation overeenkomst

Voor aanvang van het eerste mediationgesprek ontvangen jullie een bevestiging van de afspraak en een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst vermeldt de namen van betrokkenen, een globale omschrijving van het conflict, de afspraken over inspanningsverplichting, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, geheimhouding en de kosten van de mediation. Als mediator onderteken ik deze overeenkomst ook en verklaar daarin onpartijdig te zijn en geen enkel belang te hebben bij uitkomst van de scheiding.

Ook zal ik jullie voor de eerste bijeenkomst een lijst van benodigde stukken toe sturen, zodat er alvast informatie verzameld kan worden. 

 Eerste gesprek

Onderwerpen tijdens het eerste gesprek zijn veelal: 

  • nadere kennismaking 
  • uitleg over de rol en werkwijze van de mediator
  • afspraken maken aangaande de mediation, wat vinden jullie daarbij belangrijk
  • mediationovereenkomst doornemen
  • wat moet er op korte termijn geregeld worden

 

Bij akkoord ondertekenen alle betrokkenen én ik, als mediator, de overeenkomst en kan de mediation starten. 

De duur van iedere mediation is anders, het hangt erg af van wat er allemaal voor jullie scheiding geregeld moet worden. 

Tweede en volgende gesprekken 

De inhoud van de een tweede en eventuele volgende gesprekken wordt in overleg bepaald. Het kan zijn dat er zaken moeten worden uitgezocht of specialistische kennis moet worden ingewonnen.

 Onderwerpen die bij scheiding aan de orde komen zijn: 

  • Alles rondom de kinderen (voor zover niet al in bestaande ouderschapsplannen vastgelegd)
  • De verdeling van jullie gezamenlijke vermogen. Daarbij is uiteraard de samenlevingsvorm van belang  en wat in het verleden mogelijk al is afgesproken.
  • Jullie woonsituatie. Kunnen jullie woonwensen worden gerealiseerd en hoe zit het straks met de hypotheek? Een bestaande hypotheek kan na een scheiding doorgaans niet op dezelfde manier voort worden gezet.
  • Jullie inkomensposities nu én straks. Willen jullie misschien afspraken maken over partneralimentatie etc.
  • Jullie pensioensituatie. Wat willen jullie hierover afspreken?

Emoties

Emoties spelen een grote rol bij scheiding en mogen er zijn. Als mediator zorg ik ervoor dat hiervoor voldoende ruimte is tijdens gesprekken. Vaak zitten partners emotioneel in een verschillende fase. De partner die het initiatief heeft genomen tot de scheiding heeft immers al langer aan het idee kunnen wennen dan de andere partner die wellicht nog maar kort van de scheiding op de hoogte is.

Vertrouwelijkheid

Voor alle gesprekken geldt dat deze in alle vertrouwelijkheid worden gevoerd. Als mediator zal ik geen informatie over de gesprekken aan derden verschaffen. Van alle partijen wordt ook verwacht dat zij vertrouwelijk met de inhoud omgaan. Als er behoefte bestaat om delen van de inhoud met andere betrokkenen te bespreken, moeten partijen het hier vooraf over eens zijn.

Convenant

Alle afspraken die jullie maken worden opgenomen in een overeenkomst, het convenant. Wanneer jullie gehuwd zijn zal dit convenant als onderdeel van een verzoekschrift  moeten worden ingediend bij de rechtbank om de scheiding volledig af te handelen. Hiervoor werk ik samen met een advocaat maar uiteraard kun je ook zelf een advocaat benaderen.