UA-84951234-1

Het samengestelde gezin en de ex-partner

Zodra één van de ouders een nieuw gezin krijgt, heeft dit vaak invloed op het contact met de ex-partner. Verloopt het contact met jouw ex-partner moeizaam? Dit heeft ook weerslag op het nieuwe, samengestelde gezin.  Mediation kan dan uitkomst bieden. Willeke de Boer is familie mediator en tevens gespecialiseerd in de problematiek en dynamiek van samengestelde gezinnen. Zij kan ook hulp bieden als het wenselijk is om bestaande ouderschapsplannen aan te passen.

Bij mediation gaan partijen in gesprek onder de neutrale, onpartijdige begeleiding van de mediator. Om uiteindelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De familie mediator begeleid het gesprek om te zorgen dat het niet verzandt in eindeloos geruzie maar constructief blijft en dat de belangen van beide partijen worden meegewogen.

 Een mediationtraject om de omgang tussen ex-partners te verbeteren kan er als volgt uitzien:

 1. Eerste gesprek / Intake 
 2. Ondertekening mediation overeenkomst. Inventarisatie van wensen van beiden voor de mediation en uiteindelijke gewenste situatie: hoe willen zij ouderschap invullen? Bekijken welke onderdelen van het convenant acceptabel en doelgericht zijn en voor welke eventueel aanpassing/aanvulling gewenst 
 3. Afhechting van de relatie na de scheiding verlopen? Overgang naar ex-partners terwijl je wel ouders blijft.
 4.  Communicatie patronen Welke (schadelijke) communicatiepatronen zijn? Wat is het effect op de ander en op de kinderen?
 5.  Doorbreken patronen Hoe kunnen de schadelijke communicatiepatronen worden doorbroken en worden omgebogen?
 6.  Komen tot gewenste situatie? Wat is er nodig om tot de gewenste situatie te komen?
 7.  Concrete afspraken. Welke afspraken moeten worden vastgelegd om de gewenste situatie te bereiken / handhaven? Vastlegging van de afspraken.


 Een mediationtraject met als doel aanpassing van een bestaand ouderschapsplan:

 1. Eerste gesprek / Intake Ondertekening mediation overeenkomst. Inventarisatie van wensen van beiden voor de mediation en uiteindelijke gewenste situatie
 2. Hoe willen zij ouderschap invullen? Bekijken welke onderdelen van het convenant acceptabel en doelgericht zijn en voor welke eventueel aanpassing/aanvulling gewenst is.
 3. Komen tot gewenste situatie? Wat is er nodig om tot de gewenste situatie te komen?
 4. Concrete afspraken Welke afspraken moeten worden vastgelegd om de gewenste situatie te bereiken / handhaven? Vastlegging van de afspraken.

 


Wil je meer weten over mediation met betrekking tot de relatie met jouw ex-partner vul het contactformulier in of bel/Whatsapp naar 06-17137758.