UA-84951234-1

Een fijn samengesteld gezin hoe bereik je dat?

Het vormen van een fijn stiefgezin is niet eenvoudig. Dat blijkt wel uit het hoge aantal tweede echtscheidingen van 60%. Om een beter evenwicht binnen een samengesteld gezin te vinden is het allereerst belangrijk op de hoogte te zijn wat de valkuilen zijn voor samengestelde gezinnen. 

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken. Hoewel jullie misschien stapelverliefd zijn en niets liever willen dan continu bij elkaar zijn, is het belangrijk de tijd nemen, af te stemmen wat jullie belangrijk vinden en heldere afspraken te maken.  

Hoe maak je dan een succes van je nieuwe gezin? 

Het opstellen van een stiefplan kan hierbij helpen. Aan de hand van 10 stappen maken jullie de basisafspraken over jullie nieuwe gezin. 

Het stiefplan helpt bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen.

Willeke de Boer is gecertificeerd Stiefplan-coach en kan jullie begeleiden bij het opstellen van een persoonlijk Stiefplan.

Hoe werkt het?

Het stiefplan bestaat uit twee delen:

1. Het basisstiefplan

Hier worden kort en overzichtelijk de belangrijkste vragen gesteld, die voor alle nieuwe gezinnen gelden.


2. Het persoonlijke stiefplan

In het zeer uitgebreide persoonlijke Stiefplan vul je specifiek de onderwerpen in die op jullie gezin van toepassing zijn.In het persoonlijke stiefplan vind je onder andere:

  • Het samenwoonplan
  • Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen?
  • Het praktische heen-en-weer-schema
  • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex 
  • Het kiezen van een opvoedstijl
  • Financiën en erfrechtelijke aspecten in het nieuwe gezin


Praktisch plan van aanpak

Na invulling van het persoonlijke stiefplan helpt Willeke jullie met een praktisch plan van aanpak voor de knelpunten die specifiek voor jullie nieuwe gezin zijn aan te wijzen. 

Meer info over het Stiefplan en het bijbehorende boek “Hoe maak je een succes van je samengestelde gezin?” vind je op stiefplan.nl